ضرب‌المثل‌های انگلیسی (G-J)

ضرب‌المثل‌های انگلیسی (G-J)

Give him an inch and he’ll take a mile.
My God, he is rude! Give him an inch and he’ll take a mile.

خدای من، او خیلی بی‌‌ادبه! اگه بهش رو بدی پررو میشه.

Grease somebody’s palm.
Unfortunately, if you don’t grease his palm, he is not gonna approve your design.

متاسفانه اگر به او رشوه ندهی، طرح تو را تایید نمی‏کنه.

Get out of my face.
I can’t take your nonsense anymore, get out of my face.

بیش از این نمی‏توانم مزخرفات تورو تحمل کنم، از جلو چشمم دور شو.

Grab a bite.
I am starving, going home to grab a bite.

من خیلی گرسنه هستم، می‏روم خانه یک چیزی بخورم.

Go into one ear and out the other.
Trying to persuade her is useless because for her, goes into one ear and out of the other.

تلاش برای متقاعد کردن او بی‌فایده است، زیرا او از یک گوش می‏‌شنود از یک گوش در می‏‌کند.

Get out of here.
Get out of here, you can’t be serious!

جدی نمی‏گی، شوخی می‏‌کنی!

Give somebody the cold shoulder.
I don’t like her anymore; at our last meeting I gave her the cold shoulder.

دیگه دوستش ندارم، در آخرین ملاقات به او کم محلی کردم.

Get on somebody’s nerve.
Their loud music is getting on my nerve.

موسیقی گوش خراششان اذیتم می‏کنه.

Get it off your chest.
I am your father don’t be shy, get it off your chest.

خجالت نکش من پدرت هستم، حرف دلت را بزن.

Go window-shopping.
We have some spare time, let’s go window-shopping.

ما کمی‏ وقت آزاد داریم، بیا بریم بازار‌گردی (بدون خرید).

Get a grasp of something.
I had to study it three times to get a grasp of it.

من باید سه بار می‌‏خوندمش که اونو بفهمم.

Get butterflies in somebody stomach.
Whenever I have a presentation, I get butterflies in my stomach.

هر وقت ارائه دارم استرس می‏گیرم.

Get your nose out of my business.
I can’t understand what is wrong with her. She can’t get her nose out of my business.

متوجه نمی‏شم او چه مشکلی داره. نمی‏تونه سرش را از زندگیم بکشه بیرون.

Get out of the wrong side of the bed.
He is normally very kind, but perhaps today he got out of the wrong side of the bed.

او معمولا خیلی مهربونه، ولی احتمالا امروز از روی دنده چپ بیدار شده.

Hit the hay.
I am so exhausted, gonna hit the hay.

من خیلی خسته هستم، میروم بخوابم.

Haste makes waste.
Try to pay more attention, haste makes waste.

تلاش کن بیشتر دقت کنی، عجله کار شیطونه (عجله کارو خراب می‏کنه).

Herculean task.
Passing this exam is a herculean task.

پاس کردن این امتحان کار حضرت فیله.

A hungry man is an angry man.
It is true a hungry man is an angry man.

راسته که آدم گرسنه دین و ایمان نداره.

Have a crush on somebody.
I have a crush on her since we were little.

از وقتی بچه بودیم من به او علاقه دارم (خیلی دوستش داشتم).

Hardly have time to breathe.
I am hardly having time to breathe.

من سرم خیلی شلوغه.

Homey.
He’s my homey since we were little.

از وقتی بچه بودیم، او دوست صمیمی‏ منه.

Have a big mouth.
I don’t trust him; he has a big mouth.

من به او اعتماد ندارم، او دهن لقه.

Have a good head on somebody’s shoulder.
Even though they didn’t pass the exam, but they have a good head on their shoulder.

اگرچه آنها نتوانستند امتحان را پاس کنند ولی آنها باهوشند.

He is a man of his word.
No worries you can trust him. He is a man of his word.

نگران نباش می‏تونی به او اعتماد کنی. او حرفش حرفه.

Have an itch for somebody or something.
To be honest I have an itch for his music compare to other musicians.

بخواهم صادق باشم من در مقایسه با دیگر موسیقی دانان به موسیقی او تمایل دارم.

Have a soft spot in one’s heart for someone or something.
I can’t say no to her; I have a soft spot in my heart for her.

من نمی‏توانم به او نه بگم، خیلی به او علاقه دارم.

Have a bigger fish to fry.
I can’t focus on this project now; I have a bigger fish to fry.

من الان نمی‏توانم روی این پروژه تمرکز کنم، مشکل بزرگتری دارم.

Have clean hands.
You have clean hands; you are gonna be exonerated in court.

تو مقصر نیستی، تو در دادگاه تبرئه می‏شوی.

Have I made myself clear?
Have I made myself clear or you want me to explain again?

منظورم را فهماندم یا می‏خواهید دوباره توضیح بدهم.

Have one foot in the grave.
Poor uncle Mike, he has one foot in the grave.

بیچاره عمو مایک، یک پاش لب گوره.

Have nerves of steel.
I couldn’t believe it if I didn’t see it with my own eyes. She has nerves of steel.

اگر با چشمای خودم نمی‌‏دیدم باورم نمی‌‏شد. او اعصاب پولادین دارد.

Honeymoon is over.
Get to work honeymoon is over.

برگردید سرکار خوشگذرانی تمام شد.

Hold your horses.
What is wrong with you today? Hold your horses for God sake.

تو امروز چته؟ بخاطر خدا عصبانیت خودت را کنترل کن.

Hold your tongue.
Hold your tongue and try to be polite.

ساکت باش و سعی کن مودب باشی.

Hit the ceiling.
When I didn’t pass the exam, my parents hit the ceiling.

وقتی امتحان را قبول نشدم پدر و مادرم خیلی عصبانی شدند.

Have a shoulder to cry on.
Having a kind sister is like always having a shoulder to cry on.

داشتن یک خواهر مهربان مثل این می‏مونه که همیشه یک سنگ صبور داری.

Have sticky fingers.
I don’t want to prejudge but I think the boy has sticky fingers.

نمی‏خواهم زود قضاوت کنم ولی فکر می‏کنم پسره تمایل به دزدی داره.

Have something on tip one’s tongue.
Give me one sec I have it on tip of my tongue.

یک ثانیه به من فرصت بده روی نوک زبونمه.

Hate somebody’s gut.
Because of her rudeness, I hate her guts.

بخاطر بی‌‌ادبیش از او بیزارم.

He is swimming against the tide.
He is not listening to his lecturers. He is always swimming against the tide.

او به حرف اساتیدش گوش نمی‏کنه. او همیشه خلاف جهت آب شنا می‏کنه.

Hit the nail on the head.
You are really smart. You hit the nail on the head.

تو واقعا باهوشی. زدی تو خال.

It isn’t my cup of tea.
It isn’t my cup of tea but I will buy it.

باب میلم نیست ولی خریداریش می‏کنم.

It is all Greek to me.
Try to explain it more, it is all Greek to me.

تلاش کن بیشتر توضیحش دهی، برای من غیر قابل فهمه.

It’s easier said than done.
It’s easier said than done. And if you think it is an easy task you are wrong.

به حرف آسونه. و اگر فکر می‏کنی کار ساده ای است در اشتباهی.

In black and white.
I want the document in black and white on my desk by tomorrow.

تا فردا مدارک رو به صورت کتبی روی میزم می‏خواهم.

If the shoe fits, wear it.
Don’t argue the obvious fact, if the shoe fits, wear it.

بر روی یک حقیقت مسلم بحث نکن، حرف حساب جواب ندارد.

In advance.
You should pay half of the price in advance.

شما باید نصف قیمت را پیش از موعد مقرر پرداخت کنید.

I kid you not.
I kid you not she is 88 years old.

شوخی نمی‏کنم او هشتاد و هشت سالشه.

In the same boat.
We have to look for each other interest, after all, we all are in the same boat.

ما باید مراقب منافع یکدیگر باشیم. در نهایت شرایط همه ما یکسان است.

In twinkling of an eye.
In twinkling of an eye, he won the race.

در یک چشم به هم زدن او مسابقه را برد.

Idiot box.
He is wasting all his time watching the idiot box.

او تمام وقتش را به تماشای تلویزیون هدر می‏دهد.

In the dark about something.
I swear to God I was completely in the dark about this matter.

به خدا قسم می‏خورم در مورد این موضوع کاملا بی اطلاع بودم.

It takes two to tango.
For this relationship to works, both of you have to try harder. As you know it takes to tango.

برای اینکه این رابطه برقرار بمونه، هر دوی شما باید بیشتر تلاش کنید. همان طوری که می‏دانی تلاش دو نفره لازمه.

It’s a piece of cake.
Solving these math questions for me it’s a piece of cake.

حل کردن این سوالات ریاضی برای من خیلی آسونه.

In plain English.
I am not an expert please explain in plain English.

من یک متخصص نیستم لطفاً به زبان ساده توضیح دهید.

Jerk.
He is a such a jerk.

او آدم احمق و بی ارزشی است.

©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM