جملات قصار

آشنایی با جملات قصار و پند آموز و آموزنده بزرگان جهان در دسته‌بندی‌های الهام ‌بخش، دوستی و زندگی به همراه ترجمه فارسی در پایاموز!

جملات قصار انگلیسی (زندگی)

جملات قصار انگلیسی (زندگی)     The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. …مشاهده

تصویر پروفایلجلیل محسنی20/05/2019

جملات قصار انگلیسی (الهام بخش)

جملات قصار انگلیسی (الهام بخش)   A Clear Vision, backed by Definite Plans, Gives You a Tremendous Feeling of Confidence …مشاهده

تصویر پروفایلجلیل محسنی20/05/2019

جملات قصار انگلیسی (دوستی)

جملات قصار انگلیسی (دوستی)   Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. …مشاهده

تصویر پروفایلجلیل محسنی20/05/2019
©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM