در این بخش در پایاموز با داستان‌های کوتاه زیبا و آموزنده بخش سوم سطح متوسط برای تقویت زبان انگلیسی با ما همراه شوید.

برنامه درسی دوره

۱) مداد 00:00:00
۲) ماسه  و سنگ 00:00:00
۳) مورچه و ملخ 00:00:00
۴) کشاورز و پسرانش 00:00:00
۵) ابر حریص 00:00:00
©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM