در این بخش در پایاموز با داستان‌های کوتاه زیبا و آموزنده بخش پنجم سطح متوسط برای تقویت زبان انگلیسی با ما همراه شوید.

برنامه درسی دوره

۱) گیل وال گرم 00:00:00
۲) باد و خورشید 00:00:00
۳) گرگ در لباس گوسفند (میش) 00:00:00
۴) دو قورباغه 00:00:00
۵) کار عبادت است 00:00:00
©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM