در این بخش در پایاموز با داستان‌های کوتاه زیبا و آموزنده بخش اول سطح مقدماتی  برای تقویت زبان انگلیسی با ما همراه شوید.

برنامه درسی دوره

۱) در ایستگاه اتوبوس 00:00:00
۲) خداوند بچه ها را دوست دارد 00:00:00
۳) زندگی عالی است 00:00:00
۴) مک دونالد 00:00:00
۵) خانه خانواده من 00:00:00
۶) ممنون مادر 00:00:00
۷) کیک تولد 00:00:00
۸) آتش 00:00:00
۹) دعوت 00:00:00
۱۰) نقشه جهان 00:00:00
©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM