در این بخش در پایاموز با داستان‌های کوتاه زیبا و آموزنده بخش اول سطح پیشرفته برای تقویت زبان انگلیسی با ما همراه شوید.

برنامه درسی دوره

۱) ماجراجویی به صورت مرموزی ناپدید می‌شود 00:00:00
۲) روز مردگان 00:00:00
۳) رویایی در مورد غرق شدنش (۱) 00:00:00
۴) رویایی در مورد غرق شدن او (۲) 00:00:00
۵) طوفان دین زوزه کنان در کانکون 00:00:00
©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM