در این بخش در پایاموز با داستان‌های کوتاه زیبا و آموزنده بخش دوم سطح پیشرفته برای تقویت زبان انگلیسی با ما همراه شوید.

برنامه درسی دوره

۱) بچه ننه‌‌ها 00:00:00
۲) سالمندانی که جوان می اندیشند، جوان می مانند 00:00:00
۳) مریض در هندوستان 00:00:00
۴) کشتی چوبی برای گردش دور دنیا 00:00:00
©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM