در این مکالمه انگلیسی چهار قسمتی متفاوت در پایاموز با سینا آشنا می‌شویم. سینا که دانشجو است متاسفانه دچار شکم درد بدی می‌شود و با اورژانس تماس گرفته و به بیمارستان مراجعه می‌کند. از شما دعوت می‌کنیم در پایاموز همراه ما باشید و از این مکالمه انگلیسی که با هدف آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موقعیت‌های مختلف همچون تماس با اورژانس و تعامل با پزشک در بیمارستان و تهیه دارو را پوشش می‌دهد لذت ببرید.

برنامه درسی دوره

۱) تماس با اورژانس 00:00:00
۲) اورژانس 00:00:00
۳) نتیجه آزمایش 00:00:00
۴) داروخانه 00:00:00
آزمون (دوره بیمارستان) 00:05:00
166 دانشجو ثبت نام کرده

پیشرفت دوره‌های من

©1400
تمامی حقوق مادی و معنوی این آموزشگاه  برای پایاموز محفوظ است.
بازنشر کلی یا جزیی مطالب این سایت منوط به اجازه کتبی از مدیریت سایت است.
تماس با ما: INFO@PAYAMOZ.COM
فنی: SUPPORT@PAYAMOZ.COM